top of page
קרן יזמות-01.png

אז איך בפועל זה קורה?

פרויקט של בוגר/ת העובד/ת או מתנדב/ת בארגון ללא מטרות רווח, והמענק יאפשר לו/ה להוביל יוזמה בארגון

פרויקט/מיזם שזקוק לדחיפה בעזרת סיוע כספי על מנת לעבור לשלב הבא שלו

יוזמות הנמצאות בשלב פיתוח יחסית ראשוני, אך בשלות לצאת לפועל בטווח החודשים הקרובים, כך שהמענק ייתן להן דחיפת עידוד משמעותית להתגשם

יוזמות ברוח ערכי ברונפמן

יוזמות חברתיות, קהילתיות, תרבותיות או אומנותיות

הפרויקטים הזוכים צריכים לעמוד באחד או יותר מהפרמטרים הבאים

3

הגשת בקשה לקרן

מילוי טופס הבקשה לקרן

2

שיחה עם נציג הקרן

שיחה עם אחד מיושבי הראש של הקרן/עם מנהלת התכנית/עם מנהלת קהילת הבוגרים. מטרת השיחה היא להבין יותר לעומק את המיזם, ובמידה שישנה התאמה להכוון להמשך ההגשה עצמה. לעיתים השיחה מסייעת למגיש/ה למקד את מטרותיו/ה ולחדד את אופי הפרויקט

1

טופס קדם הגשה

הגשת טופס קצר וקליל הבודק התאמה ראשונית של היוזמה לפרמטרים של הקרן

קרן היזמות נסגרה לשנת 2022, ותפתח מחדש במהלך 2023

6

בחירת הפרויקטים ונתינת המענקים

לאחר מספר דיונים בוועדה, נבחרים עשרה פרויקטים זוכים, ואלו מקבלים את המענק

5

בירורים חוזרים

במידת הצורך מתנהלות שיחות מול מגישי הבקשות על מנת לברר לעומק את אופי הפרויקט, היתכנותו, ומטרותיו

4

ועדת קרן היזמות

ועדת קרן יזמות הבוגרים האחראית על בחירת הפרויקטים מורכבת מבוגרות ובוגרים מהקהילה הישראלית ומהקהילה האמריקנית. הוועדה דנה יחד בפרויקטים שהוגשו, ובוחרת מדי שנה עשרה פרויקטים משתי הקהילות להם ניתן מענק. הועדה מתכנסת מספר פעמים על מנת לדון לעומק בבחירת הבקשות, ואלו נבחרות על בסיס התאמה למטרות הקרן

7

ליווי הפרויקטים עד להוצאתם לפועל

הועדה ממשיכה ללוות את הפרויקטים הנבחרים במידת הצורך. ישנה אפשרות לחיבור בין בוגרים שונים על מנת לסייע להוציא את המיזם לאור בצורה הטובה ביותר. הבוגרים מקבלי המענק מעדכנים את הארגון ואת קהילת הבוגרים בנעשה בכספי המענק

דוגמאות
לפרוייקטים
שזכו בעבר 

אתר 'סקולרז ישראל' המרכז מידע על מלגות

Screen Shot 2022-04-04 at 14.59.37.png
גישה לאקדמיה

בן לוריא | 201 

אתר 'סקולרז ישראל' המרכז

מידע על מלגות

בעזרת המענק מקרן היזמות, בן הקים אתר בשם 'סקולרז' המנגיש לישראלים אפשרויות להשכלה גבוהה במוסדות מובילים בעולם. המידע מוגש בגובה העיניים וכולל סיפורי הצלחה וטיפים, במטרה לעודד צעירים מרקעים מגוונים ופחות מבוססים להשתלב במוסדות לימודים אלו, ובכך להגביר את הגיוון באקדמיה.

bottom of page