top of page
WhatsApp Image 2018-05-29 at 13.45.59 (2).jpeg

מילון מונחים

Group of friends celebrating birthday [Converted]-02.png

הקבוצה היא לב פועם, המורכב מעורקים רבים שהם חברי הקבוצה. כל אחת מחברות הקבוצה עומדת בפני עצמה וכל אחד בפני עצמו, אך הם גם משפיעים על שאר חברי הקבוצה ומושפעים מהם במקביל. התהליך ההדדי הזה שבו עשרים בני נוער מעולמות שונים נפגשים כדי ליצור משהו גדול ומשותף הוא תהליך מורכב ומדהים שבו נבנים לאט לאט אמון, קרבה וחשיפה, ויחד עם זאת גם מתחדדים ההבדלים והאתגרים שמציב המרחב המשותף. 

זמן קבוצה

Group of friends celebrating birthday [Converted]-02.png

הקבוצה היא לב פועם, המורכב מעורקים רבים שהם חברי הקבוצה. כל אחת מחברות הקבוצה עומדת בפני עצמה וכל אחד בפני עצמו, אך הם גם משפיעים על שאר חברי הקבוצה ומושפעים מהם במקביל. התהליך ההדדי הזה שבו עשרים בני נוער מעולמות שונים נפגשים כדי ליצור משהו גדול ומשותף הוא תהליך מורכב ומדהים שבו נבנים לאט לאט אמון, קרבה וחשיפה, ויחד עם זאת גם מתחדדים ההבדלים והאתגרים שמציב המרחב המשותף. 

זמן קבוצה

Group of friends celebrating birthday [Converted]-02.png

כדי למצוא חייבים לעיתים ללכת לאיבוד. שוטטות היא אמנות ההליכה לאיבוד במרחב הציבורי. הליכה מתוך תשומת לב לפרטים שנעלמים מאיתנו ביום יום. הליכה מתוך חיבור לעצמנו, הליכה מתוך התנגדות לזרם הטבעי של הרחוב, והליכה כבלשים של השוליים המוזנחים והלא מעניינים לכאורה. השוטטות מאפשרת למידה מתוך שחרור מההתניות הקבועות שלנו, מנקודת המבט האוטומטית שלנו. סדנאות השוטטות, מסייעות לנו לראות דברים בעולם שלא יכולנו לראות קודם, ולראות את עצמנו באור שונה בעקבותיהם. אלו סדנאות להרפתקנים, אבל לא מהסוג הרגיל. הרפתקה המתחילה בשינוי התודעה שלנו ברגע שיצאנו מסף הדלת, ובהפניית נקודת המבט למה שנמצא בדיוק במקום שאליו מעולם לא הפנינו מבט.

שוטטות

Group of friends celebrating birthday [Converted]-02.png

כדי למצוא חייבים לעיתים ללכת לאיבוד. שוטטות היא אמנות ההליכה לאיבוד במרחב הציבורי. הליכה מתוך תשומת לב לפרטים שנעלמים מאיתנו ביום יום. הליכה מתוך חיבור לעצמנו, הליכה מתוך התנגדות לזרם הטבעי של הרחוב, והליכה כבלשים של השוליים המוזנחים והלא מעניינים לכאורה. השוטטות מאפשרת למידה מתוך שחרור מההתניות הקבועות שלנו, מנקודת המבט האוטומטית שלנו. סדנאות השוטטות, מסייעות לנו לראות דברים בעולם שלא יכולנו לראות קודם, ולראות את עצמנו באור שונה בעקבותיהם. אלו סדנאות להרפתקנים, אבל לא מהסוג הרגיל. הרפתקה המתחילה בשינוי התודעה שלנו ברגע שיצאנו מסף הדלת, ובהפניית נקודת המבט למה שנמצא בדיוק במקום שאליו מעולם לא הפנינו מבט.

שוטטות

Group of friends celebrating birthday [Converted]-02.png

מפגש מתוך למידה ולמידה מתוך מפגש. שני אנשים מעולמות שונים נפגשים ללמוד יחד טקסט הנוגע בשאלות יסוד זהותיות, תרבותיות, או חברתיות, ודרך הטקסט פוגשים את עצמם ואת האדם שמולם באופן מעמיק וקרוב. חברותא תמיד משאירה סוף פתוח. נקודת הפתיחה למפגש היא הטקסט, אבל הלמידה עצמה נתונה בידי הלומדים, ונקודת הסיום תמיד אינה צפויה.

חברותא

Group of friends celebrating birthday [Converted]-02.png

 מי מוביל את התהליך החינוכי בתכנית? כאשר אנו מציבים במרכז התכנית שלנו תהליכי בירור והתפתחות זהותית התהליך חייב להיות מותאם באופן אישי לכל עמית ועמיתה וללוות אותם במקום שבו הם נמצאים אל עבר התפתחות, למידה והתמודדות עם שאלות יסוד בעולם ובעצמם. התהליך החינוכי מובל על ידי שני מנחים מנוסים. מנחים ולא מורים, מנחים ולא מדריכים. מנחים אשר מסייעים בהנחיית הכיוון אך לא נותנים תשובות עבור העמיתים או במקומם. מנחים המייצרים את המרחב המיטיב ביותר עבור על משתתף ומשתתפת כדי שיוכלו לצעוד בנתיב המדוייק עבורם, והדואגים ללוות אותם באופן מקיף ותומך לאורך הדרך. לצד המנחים, קיים צוות רחב שמלווה את התוכנית וכולל גם שלושה מורים קבועים שהם אנשי הגות ומעשה.

מנחים

מעוררים מחשבה, מכוונים לעשייה

לתכנית נבחרים צעירות וצעירים בעלי זהות מגוונת שיהיו שותפים להובלה וליצירה של תרבות, הגות, ערכים ויזמות חברתית בחברה הישראלית ובעולם היהודי. מתוך מסע משותף אל המגוון והעושר הגלומים בתרבות שלנו, אנו בונים קהילה המושתתת על יחסים חברתיים בעלי משמעות עמוקה, שמרחיבים את תפישת העולם של כל אחד ממשתתפי ובוגרי התכנית.

 

אנו מעודדים את בוגרינו להטביע חותם בעולם, בחברה, ובעולם היהודי, ולהתפתח ולהוביל באחד או יותר מהמרחבים הבאים: הגות ומחשבה; חברה ויזמות קהילתית; קולות ערכיים; יצירה תרבותית.

WhatsApp Image 2018-05-29 at 13.43.08.jpeg
bottom of page